Методическая копилка

Семінар-практыкум «Ад прафесійных кампетэнцый - да метадалагічнай культуры»

5 студзеня ў школе адбыўся семінар-практыкум «Ад прафесійных кампетэнцый - да метадалагічнай культуры".
развернуть
У рамках падрыхтоўкі да педагагічнага савета "Ад прафесійнай кампетэнтнасці педагога да кампетэнтнага навучэнца: фарміраванне асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў" намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Міхалёнак А.М. правяла семінар, мэтай якога стала павышэнне ўзроўню метадалагічнай культуры педагогаў школы.

 

 
свернуть

Педагагічны савет

30 сакавіка ў школе адбыўся педагагічны савет «Ад прафесійнай кампетэнтнасці педагога да кампетэнтнага навучэнца: фарміраванне асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў».
развернуть

Мэта: Сістэматызацыя тэарэтычных і прыкладных ведаў педагогаў па фарміраванні і развіцці асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў

Задачы: - вывучыць вопыт фарміравання і развіцця асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый навучэнцаў з мэтай выяўлення цяжкасцей і ўплыву розных формаў і метадаў навучання на якасць адукацыйнага працэсу;

- прадэманстраваць некаторыя эфектыўныя формы і прыёмы фарміравання і развіцця асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый навучэнцаў на розных этапах заняткаў;

- спрыяць развіццю прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў, павышэнню матывацыі да самаадукацыі ў вобласці кампетэнтнаснага падыходу.

Ход пасяджэння педагагічнага савета.

 1. Уступная частка.
  • Рэгістрацыя. Настаўнікі дзеляцца на групы.
  • Афіцыйны пачатак педсавета. Інфармацыя аб выкананні рашэнняў папярэдняга педсавета.
 2. Тэарэтычная частка.
 3. Практычная частка. Работа ў групах. Мазгавы штурм па падрыхтоўцы прэзентацыі з вопыту работы па тэме «Фарміраванне і развіццё асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў»:
  1. «Кампетэнтнасць педагога ў галіне фарміравання і развіцця метапрадметных кампетэнцый вучняў». Група настаўнікаў прыродазнаўча-матэматычнага цыкла. Кіраўнік Міхалёнак П.У. 
 1. «Кампетэнтнасць педагога ў галіне фарміравання і развіцця прадметных кампетэнцый вучняў». Група настаўнікаў пачатковых класаў, настаўнікаў-дэфектолагаў і выхавацеляў ГПД. Кіраўнік Шабуня Н.І.
 1. «Кампетэнтнасць педагога ў галіне фарміравання і развіцця асобасных кампетэнцый вучняў». Група настаўнікаў гуманітарнага цыкла. Кіраўнік Шачыкава А.В. 

Прадстаўленне і абарона рапрацаваных прэзентацыі з вопыту работы па ўдасканаленні адукацыйнага працэсу праз развіццё прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў.

 1. Абмеркаванне праекта рашэння. Галасаванне.
 2. Рэфлексія.

свернуть

Семінар-практыкум у дыстанцыйнай форме

У лютым 2021 года педагогі школы прынялі актыўны ўдзел у рабоце семінара-практыкуму «Настаўнік - ключавая фігура адукацыі для ўстойлівага развіцця»
развернуть

Мэта семінара: удасканаленне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў для павышэння якасці адукацыі.

Задачы:

разгледзіць актуальнасць ідэі арганізацыі адукацыйнай практыкі школы ў інтарэсах устойлівага развіцця;

арганізаваць групавую працу настаўнікаў па складанні параўнальнай характарыстыкі традыцыйнага і кампетэнтнаснага падыходаў у адукацыі;

вызначыць напрамкі далейшай работы педагагічнага калектыву згодна з стратэгіяй устойлівага развіцця.

План правядзення семінара

Настаўнік у адукацыйным працэсе выконвае разнастайныя ролі. Кожная роля - гэта сукупнасць пэўных сацыяльна чаканых дзеянняў. Традыцыйныя ролі педагога ў школе (тыя ролевыя дзеянні, якія ён звычайна выконвае ў адносінах да вучняў) - дыдакт, ментар, носьбіт і перадатчык вопыту, выхавальнік, оцениватель, кантралёр, кіраўнік, старэйшы таварыш, наглядчык. Што ж тычыцца роляў, якія важна асвойваць і ажыццяўляць сучаснаму педагогу, то яны звязаны са зрушэннем «цэнтра цяжару» з настаўніка на вучня. Настаўнік сёння - толькі пасрэднік паміж вучнем і ведамі, які выконвае каардынацыйную працу. Яго пазіцыя - быць побач з вучнем, супрацоўнічаць з ім. Ролі настаўніка, аб якіх ідзе гаворка, - гэта цьютар і фасілітатар.

Педагогі выканалі заданні, склалі сінквейны.

свернуть

Семінар-трэнінг у дыстанцыйнай форме

У студзені 2021 года педагогі школы прынялі актыўны ўдзел у рабоце семінара-трэнінгу «Арганізацыя кантрольна-ацэначнай дзейнасці: прынцыпы, падыходы, формы» .
развернуть

План правядзення семінара і памятка для педагогаў.

Педагогі выканалі заданні і прайшлі анлайн-тэсціраванне для вызначэння ўзроўню валодання нормамі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах (заданні размешчаны https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBHC5jaLhUCDM3YV-xKaU8LugeJu_mc0cvEK4CNVsO6QV0VQ/viewform  ).

Вынікі тэсціравання педагогаў  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I3ssEAWWjyJGm_ooUs1Ap8tuVnDqgW_-YIBv9KSEuew/edit?usp=sharing 

Распрацавалі рэкамендацыі для настаўнікаў па падрыхтоўцы да ўроку ў адпаведнасці з асноўнымі патрабаваннямі да эфектыўнай арганізацыі ацэначнай дзейнасці настаўніка:

сфармулюйце мэты ўрока з улікам узроўню навучанасці вучняў, патрабаванняў вучэбнай праграмы, зместу вучэбнага матэрыялу;

вызначце крытэрыі поспеху, з якімі вы пазнаёміце навучэнцаў;

напішыце, на што вы будзеце звяртаць увагу падчас працы вучняў, на што неабходна звяртаць увагу самім навучэнцам;

вызначце чаканы вынік кожнага этапу ўрока (што вучні будуць ведаць, умець і інш.);

вызначце, з дапамогай якіх сродкаў вы і навучэнцы зможаце даведацца, ці авалодалі яны матэрыялам урока;

падумайце аб карэкціруючых дзеяннях (калі вынікі этапаў урока будуць дасягнуты не ўсімі навучэнцамі);

вызначце, з дапамогай якіх сродкаў вы арганізуеце самаацэнку навучэнцаў;

вызначце варыянты дамашняга задання для розных вынікаў выхаднога кантролю;

вызначце крытэрыі поспеху пры выкананні дамашняга задання.

свернуть

Электронные блокноты школы

Электронны блакнот 2023 «Прыёмы і метады развіцця асобасных і метапрадметных кампетэнцый навучэнцаў на вучэбных занятках»

Электронны блакнот 2022 «Прыёмы і метады кагнітыўнай візуалізацыі вучэбнай інфармацыі як сродак павышэння выніковасці адукацыйнага працэсу»

Электронны блакнот 2017«Інтэрактыўныя метады і прыёмы арганізацыі вучэбнай дзейнасці»

Электронны блакнот 2018 «Тлумачальна-ілюстрацыйныя, эўрыстычныя і праблемна-пошукавыя прыёмы і метады арганізацыі вучэбнай дзейнасці па фарміраванні прадметных і ключавых кампетэнцый навучэнцаў»

Электронны блакнот 2019 «Выкарыстанне этнакультурных тэхналогій на вучэбных занятках»

Электронны блакнот 2020 «Развіццё экалагічнай кампетэнтнасці навучэнцаў на вучэбных занятках»

Электронны блакнот 2021 «Развіццё праектна-даследчай кампетэнтнасці навучэнцаў на вучэбных занятках»

свернуть

Новая зямля

Паэма
 • Предмет: Беларуская лiтаратура
 • Автор: Колас Якуб
 • Файл: fb2 (196кБ)
 • Скачать

Евгений Онегин

Поэзия
 • Предмет: Русская литература
 • Автор: Пушкин Александр Сергеевич
 • Файл: fb2 (143кБ)
 • Скачать