Інавацыйны праект

Інавацыйны праект

ІНАВАЦЫЙНЫ ПРАЕКТ

«Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння

 і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі»

Тэрміны рэалізацыі: 2018 – 2022 гады

Кіраўнік інавацыйнага праекта   Юшко Ігар Аляксандравіч,  дырэктар ДУА «Ільянская сярэдняя школа імя А.А.Грымаця»

Кансультанты інавацыйнага праекта:

 1. Слесарава Іна Мікалаеўна, дацэнт кафедры сучасных методык і тэхналогій адукацыі ДУА «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі», кандыдат педагагічных навук, дацэнт.
 2. Пашковіч Таццяна Фадзееўна, намеснік начальніка цэнтра развіваючых педагагічных тэхналогій ДУА «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі».
 3. Доўгаль Дзмітрый Аляксандравіч, дацэнт кафедры пачатковай адукацыі і лінгвадыдактыкі УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А.Куляшова».

Каардынатар інавацыйнага праекта Міхалёнак Алена Мікалаеўна, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце ДУА «Ільянская сярэдняя школа імя А.А.Грымаця»                      

 Інавацыйны праект з’яўляецца адказам на сацыякультурны выклік сучаснасці і прадугледжвае магчымасць далучэння да рашэння праблемы фарміравання беларускамоўнай асобы, якая валодае высокім узроўнем этнакультурнай кампетэнцыі, праз выкарыстанне ў адукацыйным працэсе этнакультурных тэхналогій у спалучэнні з эфектыўным педагагічным вопытам.

Удзел у праекце будзе спрыяць станаўленню навучэнца не толькі як суб'екта вучэбнай дзейнасці, здольнага да пабудовы ўласнай адукацыйнай траекторыі, якая забяспечвае паспяховую самарэалізацыю на ўсіх этапах навучання, але і падрыхтаванага да захавання і перадачы духоўна-маральнай і культурнай спадчыны, усведамлення сваёй адказнасці за лёс Айчыны і свайго народа.

Мэта інавацыйнага праекта – фарміраванне і развіццё асобы вучня, гатовай «да ўмацавання культурнай і гістарычнай ідэнтычнасці беларускага народа; забеспячэння захавання, развіцця, распаўсюджвання і папулярызацыі беларускай нацыянальнай гісторыі, культуры і мовы» праз эвалюцыяніраванне этнакультурных традыцый у межах адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі.

Задачы інавацыйнага праекта:

1. Распрацаваць і рэалізаваць сістэму кіравання, якая забяспечвае ўключэнне педагогаў у працэс рэалізацыі інавацыйнага праекта шляхам авалодання этнакультурнымі тэхналогіямі, на аснове сучасных прынцыпаў менеджменту.

2. Забяспечыць навукова-метадычнае суправаджэнне на ўсіх этапах рэалізацыі інавацыйнага праекта, якое садзейнічае самаадукацыі педагогаў сродкамі тэарэтычнага асэнсавання канцэптуальных асноў праекта і вызначэння кірунку індывідуальных педагагічных даследаванняў для фарміравання і развіцця інавацыйнага педагагічнага вопыту.

3. Арганізаваць метадычнае суправаджэнне, якое забяспечвае прыняцце педагагічнымі работнікамі этнапедагогікі як сацыягуманітарнай каштоўнасці і эфектыўнага сродку ўзбагачэння зместу адуацыі, стварае ўмовы для авалодання педагогамі этнакультурнымі тэхналогіямі ў спалучэнні з сучаснымі адукацыйнымі тэхналогіямі і садзейнічае індывідуальнаму асобаснаму і прафесійнаму развіццю.

4. Узбагаціць і пашырыць адукацыйнае асяроддзе ўстановы адукацыі, закладваючы і развіваючы этнакультурныя традыцыі шляхам падрымкі ініцыятыў вучняў, педагагічных работнікаў, законных прадстаўнікоў і сацыяльных партнёраў, праз спалучэнне культуры і педагагічных здабыткаў для фарміравання і развіцця вучня як захавальніка і носьбiта нацыянальна-культурных каштоўнасцей.

5. Арганізаваць псіхолага-педагагічнае забеспячэнне інавацыйнага праекта, якое садзенічае фарміраванню і развіццю этнакультурнай кампетэнцыі ўсіх суб’ектаў адукацыйнага працэсу.

6. Стварыць спрыяльныя ўмовы для працэсу фарміравання, прадстаўлення і трансляцыі педагогамі інавацыйнага педагагічнага вопыту ў галіне этнапедагогікі, распрацаваць метадычныя матэрыялы па ўкараненні яго ў масавую адукацыйную практыку.

Спіс удзельнікаў рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі» 

 1. Юшко І.А., дырэктар школы – агульнае кіраўніцтва праектам;
 2. Міхалёнак А.М., намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце - арганізацыйна-метадычнае, вучэбна-метадычная, інфармацыйнае забеспячэнне інавацыйнай дзейнасці, псіхолаг-педагагічнае суправаджэнне;
 3. Кіпель З.А., педагог сацыяльны - сацыяльна-педагагічнае суправаджэнне, правядзенне заняткаў па інтарэсах  у 1-4 класах;
 4. Радаванавіч Т.Г., інжынер-праграміст - інфармацыйнае і праграмнае забеспячэнне;
 5. Маркевіч Л.Ф., кіраўнік народнага музея «Ільянскія далягляды» - арганізацыя работы клуба «Цікавых сустрэч», клуба «Юныя экскурсаводы» на базе школьнага народнага музея «Ільянскія далягляды»;
 6. Шушкевіч А.А., кіраўнік народнага музея «Вілейшчына літаратурная» - арганізацыя работы прэс-цэнтра школы, арганізацыя работы клуба «Цікавых сустрэч», клуба «Юныя экскурсаводы» на базе школьнага народнага музея «Вілейшчына літаратурная»;
 7. Гаўрылік А.С., настаўнік пачатковых класаў – правядзенне факультатыўных заняткаў у 4 класе;
 8. Владыка Т.Ю., настаўнік беларускай мовы і літаратуры - правядзенне факультатыўных заняткаў у 6, 9, 10, 11 класах;
 9. Сэсарава А.І., настаўнік замежнай мовы - арганізацыя даследчай дзейнасці ў 6-11 класах;
 10. Максімовіч Т.П., настаўнік пачатковых класаў - правядзенне факультатыўных заняткаў, заняткаў па інтарэсах у 1 класе;
 11. Філістовіч С.Р., настаўнік пачатковых класаў - правядзенне факультатыўных заняткаў у 2 класе.


Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 30.07.2019 г. № 617 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2019/2020 учебном году» 

Перечень учреждений образования, на базе которых осуществляется инновационная деятельность в сфере образования в 2019/2020 учебном году

Загад Галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта

Пералiк устаноў адукацыi Мінскай вобласці, на базе якіх ажыццяўляецца эксперыментальная і інавацыйная дзейнасць у сферы адукацыі ў 2019/2020 навучальным годзе
Загад упраўлення па адукацыі, спорце і турызме

Загад аб інавацыйнай дзейнасці

Каляндарны план рэалізацыі праекта 2019/2020 н.г.Загад Галоўнага ўпраўлення па адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта

Пералiк устаноў адукацыi Мінскай вобласці, на базе якіх ажыццяўляецца эксперыментальная і інавацыйная дзейнасць у сферы адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе

Каляндарны план рэалізацыі праекта 2018/2019 н.г.

Загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Пералiк устаноў адукацыi, на базе якіх ажыццяўляецца эксперыментальная і інавацыйная дзейнасць у сферы адукацыі ў 2018/2019 навучальным годзе

Загад упраўлення па адукацыі, спорце і турызме

Загад аб інавацыйнай дзейнасці


 

 

Навукова-метадычнае суправаджэнне праекта: 

 http://www.academy.edu.by/component/content/article/57/233-2012-02-12-11-02-25.html 


 

Папулярызацыя беларускай мовы

Агульнае
Сайт Нацыянальнай бібліятэкі http://natlib.org.by
Сайт энцыклапедыі Кірыла і Мяфодзія www.km.ru
Беларускі фотапартал www.znyata.com
Сайты для настаўнікаў
Сайт Нацыянальнага інстытута адукацыі http://www.adu.by/
Сайт Міністэрства адукацыі http://www.minedu.gov.by/

Сайт настаўніка беларускай мовы і літаратуры Васіля Жуковіча http://zhukovich4.narod.ru/«Інтэрактыўныя гульні па беларускай мове і літаратуры»

Аудыязапісы і мастакія творы https://drive.google.com/drive/folders/0BzfhRpwu9J_ZdnJuOUxaU0RDY0k

Творы беларускай літаратуры

Партал беларускай літаратуры http://literatura.at.tut.by

Творы беларускай літаратуры http://znichka.ucoz.com/

Творы беларускай літаратуры www.kniha.by.ru

Беларускія вершы http://vershy.ru/

Беларуская інтэрнет-бібліятэка http://kamunikat.org/

Сайт “Родныя вобразы” http://www.rv-blr.com/

Народныя казкі для дзетак http://kazki.unicef.by/

Сайты, прысвечаныя творчасці пісьменнікаў

Саюз пісьменнікаў Беларусі http://pismennik.blogspot.com/

Саюз беларускіх пісьменнікаў http://lit-bel.org/

Літаратурны музей Міксіма Багдановіча, Якуба Коласа, Янкі Купалы http://pogudo.bas-net.by

Віртуальны музей Барыса Сачанкі http://sachenko.iatp.by/HTML/str2.html

Віртуальны музей Івана Шамякіна http://shamyakin-goub.iatp.by/

Віртуальны музей Івана Мележа http://ivan-melezh.iatp.by/

Віртуальны музей Андрэя Макаёнка http://makaenak-goub.iatp.by/

Сайт, прысвечаны творчасці Максіма Багдановіча http://bogdanovich149.narod.ru

Сайт, прысвечаны творчасці Уладзіміра Някляева http://nekliaev.by/

Сайт, прысвечаны творчасці Уладзіміра Караткевіча http://uladzimir-karatkevich.iatp.by

Сайт, прысвечаны творчасці Васіля Быкава www.bykau.by.ru

Сайт, прысвечаны творчасці Ніла Гілевіча http://gilevich.ru

Сайт, прысвечаны творчасці Анатоля Сыса http://sys.knihi.com/

Сайт з партрэтамі пісьменнікаў (медалі, бюсты, карціны) http://www.adradjency.narod.ru/

Музычныя сайты

Сайт ансамбля “Песняры” www.pesniary.ru

Сайт гурту “Палац” www.palac.org www.palac.org

Сайт беларускай музыкі http://classmusic.iatp.by/be/folk_songs.html

Сайт гурту “Сябры” http://www.syabry.com/

Сайт Алесі http://www.alesya.by/

Сайт Анжалікі Агурбаш http://agurbash.ru/

Сродкі масавай інфармацыі
Сайт газеты “Літаратура і мастацтва” www.lim.by

Сайт часопіса “Дзеяслоў” www.dzejaslou.by

Сайт часопіса “Полымя” http://www.polymja.lim.by/

Сайт часопіса “Маладосць” http://www.maladost.lim.by/

Архітэктура і гісторыя, музеі

Сайт, прысвечаны архітэктуры РБ www.apx-by.info

Сайт па гісторыі сусветнага мастацтва www.arthistory.ru

Партал помнікаў архітэктуры «Глобус Беларуси» http://globus.tut.by

Сайт па гісторыі Беларусі 9 – 18 стст. http://starbel.narod.ru

Нацыянальны мастацкі музей Беларусі http://www.artmuseum.by 

Нацыянальны гістарычны музей Беларусі http://www.histmuseum.by/be/

Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж” http://www.niasvizh.by/

Музей старажытных народных рамёстваў і тэхналогій “Дудуткі” http://www.dudutki.by/

Гомельскі палац Румянцавых-Паскевічаў http://www.palacegomel.by/

Музей “Выратаваныя мастацкія каштоўнасці” (Брэст) http://values.brest.museum.by/be

Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны

http://nacbibl.org.by 

Сайт Брэсцкай крэпасці www.brest.ru

Дзяржаўны мемарыяльны комплекс “Хатынь” www.khatyn.by

Дзяржаўны музей прыроды і экалогіі Рэспублікі Беларусь http://mus-eco.com/

Лінія Сталіна http://stalin-line.by/

Белавежская пушча http://www.npbp.brest.by/

Магілёўскі абласны краязнаўчы музей http://mogilewmuseum.iatp.by/

Музей гісторыі Магілёва http://www.ratusha-mogilev.com/by-by/default.htm

Віртуальныя туры

Нясвіжскі замак http://nesvizhsky-zamok.3d.belarustourism.by/

Мірскі замак http://mirsky-zamok.3d.belarustourism.by/

Нацыянальная бібліятэка http://nacionalnaya-biblioteka.3d.belarustourism.by/

Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа http://photorakurs.by//TestTur/MuzeyYakubKolas/menu/Museum_Ya.Kolas_start.html

Краязнаўчы музей Навагрудка http://photorakurs.by/3d——.html

Нацыянальны мастацкі музей http://artmuseum.by/ru/virtual

Дом-музей Адама Міцкевіча http://photorakurs.by/TUR3D/AdMic/Mic.html

Музей Элізы Ажэшкі http://hi360v.com/v-tours/35-tour/88-ozheshko

“Мінск-Арэна” http://minsk-arena.3d.belarustourism.by  

Музей Марка Шагала http://chagal-vitebsk.com/virtual_dom_muzey/START.html

Брэсцкая крэпасць http://sferitus.com/tags/?tag=Brest_Fortress

Віртуальныя туры па Гомелю http://3dpano.by/

Тэатры

Нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь http://belarusopera.by/by

Сайт тэатра імя Янкі Купалы www.kupala-theatre.by

Беларускі дзяржаўны тэатр лялек http://www.puppet-minsk.com

Беларускі тэатр юнага гледача http://beltuz.by/be

Моладзевы тэатр эстрады http://www.estrada.by/

Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр http://www.musicaltheatre.by/index.php

Новы драматычны тэатр http://www.newteatr.ru/

Сучасны мастацкі тэатр http://www.cxt.by/

Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі http://rtbd.of.by

Мінскі тэатр гумару “Хрыстафор” http://www.hrifor.com/

Гомельскі абласны драматычны тэатр http://gomeldrama.gomel.by/

Гомельскі гарадскі моладзевы тэатр http://www.moltheatre.gomel.by/

Гомельскі тэатр лялек http://www.kukly.gorodgomel.by/home.html

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Коласа (Віцебск) http://kolastheatre.by/index.php/BEL/theatre.html

Беларускі тэатр “Лялька” (Віцебск) http://lialka.by/

Гродзенскі абласны тэатр лялек http://www.grodnolyalka.na.by/

Гродзенскі абласны драматычны тэатр http://drama.grodno.by/

Мазырскі драматычны тэатр імя І. Мележа http://www.melezh.narod.ru/

Магілёўскі драматычны тэатр http://mdrama.by/

Брэсцкі акадэмічны тэатр драмы http://www.bresttheatre.info/

Веткаўскі музей народнай творчасці http://www.vetka-museum.by/

свернуть

Конкурс "Смачна есці. Ці стравы беларускай кухні"

У дзень роднай мовы прагляд відэаролікаў «Беларуская народная кухня», створаных навучэнцамі школы, даў пачатак школьнага конкурсу, які будзе доўжыцца да канца навучальнага года.
развернуть

Аладкі (панкейкі) з Яўгеніем Нікалаевым https://www.youtube.com/watch?v=4jBWSkvA2QU 

Беларуская народная кухня з Лізай Артамонавай https://www.youtube.com/watch?v=IvFOzAUS0pc 

Беларуская народная кухня з Юліяй Нікалаевай https://www.youtube.com/watch?v=nrM_882Jf4Y 

Беларуская народная кухня з Юліяй Усціновіч https://www.youtube.com/watch?v=wuaI5EASL6Q 

Беларуская народная кухня з Дзіянай Ерашонак https://www.youtube.com/watch?v=DoMU2wPKguk 

Беларуская народная кухня з Канстанцінам Кандрашовым

https://www.youtube.com/watch?v=Vu4o84qWSXQ  

Беларуская народная кухня з Таісіяй Адамаўнай Кандрашовай

https://www.youtube.com/watch?v=1ToMDkB32fs  

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: кастрычнік 2020

Педагог дадатковай адукацыі Максімовіч Т.П. і навучэнцы, якія наведваюць заняткі па інтарэсах «У свеце колеру», прадставілі свае творчыя працы на традыцыйных восеньскіх выставах. 

Вырабы навучэнцаў «Свята ўраджаю «Багач»

Выстава малюнкаў навучэнцаў «Мастачка Восень зноў малюе…»

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: верасень 2020


У першую нядзелю верасня  ў Беларусі традыцыйна  адзначаецца Дзень беларускага пісьменства. Канцэпцыя свята прадугледжвае паказ адзінства беларускага друкаванага слова з гісторыяй і культурай беларускага народа, адлюстраванне гістарычнага шляху пісьменства і друку ў Беларусі.

Школьны музей “Вілейшчына літаратурная” арганізаваў выставу буклетаў “Мая першая кніжка” пад агульнай назвай “Будзе жыць мая мова”. Музей “Ільянскія далягляды” дэманстраваў выставу кніг, пісьменных прыналежнасцей, якімі карысталіся ільянцы ў розныя часы. Назва выставы - “ Кожнае слова вякамі стварана і на вякі яно жыць застанецца”. У 5 класе вучні 8 класа правялі конкурс знаўцаў роднай мовы. Каманды спаборнічалі ў конкурсах загадак, скорагаворак,  “Збяры прыказку”, “Заблытунчык”,”Перакладчык”, “Падбяры рыфму” і інш. Перамогу атрымала каманда “Дранікі” на чале з капітанам Станіславай Радаванавіч.


Еврейская жизнь в Илье Экспозиция в проектно-исследовательском центре Ильянской школы

https://youtu.be/L7a8epLB7mY 

Jewish life in Ilya https://youtu.be/IsFDxSc4wzE 

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: май 2020

Выстава вырабаў навучэнцаў «Жавароначкі, прыляціце, Цёпла лецейка прынясіце!» створана намаганнямі навучэнцаў 4, 5, 8, 9 класаў пад кіраўніцтвам педагогаў Т.П.Максімовіч, С.М.Юшко, А.І.Сэсаравай, А.С.Гаўрылік, Л.Р.Тумашэвіч. https://www.youtube.com/watch?v=yPHBBAX-YLs&feature=youtu.be 

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: красавік 2020

Вучні школы прымаюць удзел у раённым этапе рэспубліканскага творчага конкурсу

Вучні школы прынялі ўдзел у раённым этапе рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў "Жывая класіка". Конкурс праводзіцца з мэтай развіцця і выхавання высокіх маральных каштоўнасцей і ідэалаў беларускага грамадства, прыцягнення ўвагі грамадскасці да праблематыкі чытання.

https://www.youtube.com/watch?v=1c3dzzFlX9A 

 https://www.youtube.com/watch?v=9EIzPJJOeEk 

https://www.youtube.com/watch?v=KfL64MrZnbQ

 https://www.youtube.com/watch?v=VuN_x2QxGpw 

У гэтым годзе раённы этап праходзіць дыстанцыйна. На конкурс пададзены відэаролікі мастацкага чытання вершаў беларускіх паэтаў у выкананні Ерашонак Дзіяны (настаўнік Філістовіч Святлана Рышардаўна), Вараўкі Іллі (настаўнік Шушкевіч Аксана Аляксееўна), Шалухі Ксеніі (настаўнік Судніковіч Жана Станіславаўна), Маскаленкі Ксеніі (настаўнік Владыка Таццяна Юр'еўна). Падрыхтоўка відэазапісаў ажыццявіла настаўнік англійскай мовы Сэсарава Алеся Ігараўна. Пажадаем канкурсантам перамогі! 

 

           

         

          


Фотавыстава Цімафея Кандрашова "Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь"

https://www.youtube.com/watch?v=kf8um3_zkYY 

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: сакавік 2020

А.С.Гаўрылік і Т.П.Максімовіч на вучэбных занятках актыўна укараняюць тэхналогію навучання, засваення і трансляцыі нацыянальнага касцюма.

Навучэнкі школы пад кіраўніцтвам настаўніка абслуговай працы Гаўрылік А.С. стварылі для дзяўчат нацыянальныя касцюмы. 

https://www.youtube.com/watch?v=texFcewgHng

 

Навучэнкі 4 класа з задавальненнем прадэманстравалі касцюмы.


Патрыятычная акцыя "Ілля памятае!" 9 сакавіка 2020 года была прысвечана ролі жанчын у Вялікай Айчыннай вайне. У гады вайны яны нароўні з мужчынамі змагаліся за перамогу. Жанчыны з гонарам выканалі свой доўг ва ўсіх родах войскаў. За час вайны ордэнамі і медалямі былі ўзнагароджаны каля 150 тысяч жанчын-воінаў Чырвонай Арміі, больш за 90 жанчынам прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

Дзесяцікласнікі Антон Мандрык і Ягор Моўчан нагадалі імёны нашых зямлячак, якія ваявалі ў Вялікую Айчынную. Гэта Яўгенія Філімонаўна Шарко, Сафія Данілаўна Юркевіч, Валянціна Нескарожанка, Паўліна Венедыктаўна Снежка ... Праўнучка Анфісы Сцяпанаўны Штыліўкер, першакласніца Лена Кандрашова, горда стаяла з партрэтам сваёй прабабулі, удзельніцы вайны. Шасцікласніца Жэня Грабянёк пазнаёміла з ваеннай біяграфіяй Анфісы Сцяпанаўны. Старшакласніцы Аляксандра Валуй і Марыя Шмаргалава паказалі прэзентацыю "Жаночы партызанскі атрад "Радзіма", які ў гады вайны дзейнічаў на тэрыторыі Францыі. У гэтым атрадзе змагалася наша зямлячка Алена Дзік.

 

Сакавік пачаўся ў групе падоўжанага дня для навучэнцаў 2-7 класаў  гульнёй "Размаўляем па-беларуску" сярод шасцікласнікаў. Мікуцкі Павел і Каржэвіч Юлія, навучэнцы 8 класа, пад кіраўніцтвам Ж.С.Судніковіч правялі цікавыя інтэлектуальныя спаборніцтвы па беларускай мове і літаратуры. 

А.С.Гаўрылік і А.А.Шушкевіч сачылі за выкананнем правіл гульні, а за правільныя адказы вучні атрымоўвалі сімвалічны "Васілек". Перамагла каманда, якая зарабіла большую колькасць "Васількоў".

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: люты 2020

21 лютага на працягу ўсяго дня навучэнцы і настаўнікі школы

мелі магчымасць завітаць на свята «Дзень роднай мовы»,

які падрыхтавалі Т.Ю.Владыка, Ж.С.Судніковіч:

1. Акцыя «Размаўляем па-беларуску» зацікавіла ўсіх прысутных, асбліва навучэнцаў пачатковых класаў.

2. Фотазона «Беларускае народнае адзенне», створанае Т.Г.Радаванавіч, мела найбольшы поспех сярод вучняў.

3. Літаратурная кампазіцыя «Любі, шануй роднае слова» зачаравала мілагучнасцю і прыгажосцю вершаў беларускіх паэтаў, а таксама пробай пяра юных паэтаў школы.

4. Прагляд відэаролікаў «Беларуская народная кухня», створаных Артамонавай Лізаветай, Усціновіч Юліяй, Нікалаевай Юліяй, Нікалаевым Яўгенам,  даў пачатак школьнага конкурсу, які будзе доўжыцца да канца навучальнага года. 

https://www.youtube.com/watch?v=wuaI5EASL6Q  

https://www.youtube.com/watch?v=nrM_882Jf4Y

https://www.youtube.com/watch?v=IvFOzAUS0pc  

https://www.youtube.com/watch?v=4jBWSkvA2QU 

5. Прагляд відэафільма «Смак мовы» і мультфільмаў на беларускай мове вельмі спадабаўся навучэнцам 3-5 класаў.

6. Конкурс «Спяваем па-беларуску» ўразіў педагогаў і дзяцей і закружыў у карагодзе беларускай песні. Навучэнцы 5 класа

пад кіраўніцтвам класнага кіраўніка А.І.Сэсаравай  і адзінаццацікласнікі з Т.Ю.Владыка стварылі святочны настрой у школе на ўвесь дзень.


Максимович Алина, учащаяся 9 класса, стала победителем Епархиального этапа международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего мира».

10 лютага 2020 года клуб “Цікавыя сустрэчы”, што дзейнічае на базе музеяў “Вілейшчына літаратурная” і “Ільянскія далягляды”
дзяржаўнай установы адукацыі “Ільянская сярэдняя школа імя А.А.Грымаця”, у чарговы раз сустракаў народны аматарскі калектыў
аўтарскай песні «Імпэт» пад кіраўніцтвам Галіны Кутас.
Сустрэча адметная тым, што ў гэтым годзе калектыву спаўняецца 20 год.

 “Самая лепшая аўдыторыя – гэта школьная, - пачала сваю размову са слухачамі былая настаўніца з 17- гадовым стажам Галіна Віктараўна.
– Мы вельмі рады сустрэчы з вамі, і выступленне пройдзе пад назвай “Радасць новых сустрэч”. Сёння будзем спяваць пра каханне, якое,
як Божая іскра, загараецца ў сэрцы, бывае гарачым, шчаслівым і, на жаль, нярэдка прыносіць боль і смутак, пра тое,
што хвалюе кожнага чалавека, але далёка не кожны можа выразіць гэта ў словах і мелодыях…”

Песню “Снег растане”  на словы і музыку Галіны Кутас выканала салістка калектыву Марына Шэрая, таленавіты музыкант, 
прафесіянал сваёй справы. Марына Мечаславаўна працуе загадчыкам філіяла Вілейскай  дзіцячай школы мастацтваў. 
Яна падзялілася ўспамінамі пра сваіх былых вучняў, з гордасцю раказала пра іх шматлікія высокія дасягненні.

З радасцю віталі вучні былую настаўніцу замежнай мовы Святлану Іванаўну Міхалькевіч, жанчыну творчую, таленавітую,
элегантную. У яе выкананні прагучалі песні  на словы і музыку Галіны Кутас “Ноч” і “Не пытайся”.

        

З вялікім натхненнем і на высокім прафесійным узроўні выканала Антаніна Галубовіч песню на словы Генрыха Кутаса і музыку
Галіны Кутас “Хто даруе за ўсё”, з якой “Імпэт” удзельнічаў у конкурсе духоўнай песні, арганізаваны АЦНТ,  і стаў лаўрэатам.
Антаніна, выпускніца Ільянскай школы, закончыла Маладзечненскі музычны каледж імя М. Агінскага, потым Мінскі дзяржаўны
педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка па спецыяльнасці музыка і рытміка, працуе мастацкім кіраўніком Чысцінскага ДК.

Госці не толькі спявалі песні, а таксама дзяліліся ўспамінамі, гаварылі пра жыццё. Са словамі наказу і пажаданнямі звярнуліся
да вучняў Галіна Кажура і Юрый Амілаўскі. Сваю канцэртную праграму народны калектыў «Імпэт» завяршыў песняй
на словы Яўгеніі Янішчыц і музыку Галіны Кутас “Пачынаецца  ўсё з любві”.

Удзельнікі калектыву ў чарговы раз парадавалі публіку сваім выступленнем. Яно дазволіла вучням яшчэ раз адчуць
прыгажосць роднага беларускага слова.

Шчыра віншуем народны аматарскі калектыў аўтарскай песні «Імпэт» і асабіста Галіну Віктараўну з юбілеем і жадаем здароўя
і творчага даўгалецця.
Аксана Шушкевіч, кіраўнік школьнага народнага музея  “Вілейшчына літаратурная”         


3 лютага ў групе падоўжанага дня для навучэнцаў 2-7 класаў адбылася гульня "Размаўляем па-беларуску" сярод пяцікласнікаў.

Шлуха Ксенія і Кулеш Эльвіра, навучэнкі 7 класа, пад кіраўніцтвам Ж.С.Судніковіч правялі цікавыя інтэлектуальныя спаборніцтвы
па беларускай мове і літаратуры. А.С.Гаўрылік сачыла за выкананнем правіл гульні, а за правільныя адказы вучні атрымоўвалі
сімвалічны "Васілек". Перамагла каманда, якая зарабіла большую колькасць "Васількоў".

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: студзень 2020

24 студзеня адбыўся адзіны дзень інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі».

На працягу ўсяго дня навучэнцы школы мелі магчымасць завітаць на свята «Зімовая этнакультурная гасцёўня».

 1. Калядная імпрэза ў актавай зале «Святло каляднай зоркi» вярнула прысутных да святкавання Каляд нашымі продкамі. Падрыхтавалі імпрэзу навучэнцы 5 і 8 класаў пад кіраўніцтвам А.І.Сэсаравай, С.МЮшко, Л.Ф.Маркевіч. Спасылка на відэаролік https://www.youtube.com/watch?v=iExFQP8gRV4 
 2. Выстава вырабаў навучэнцаў «Вялікую радасць на вуліцы, у хаты прынеслі Каляды – зімовыя святы» захапіла вучняў сваёй прыгажосцю. Падрыхтавалі "зімовую вёску" вучні школы пад кіраўніцтвам Т.П.Максімовіч, А.І.Сэсаравай і С.М.Юшко.
 3. Літаратурна-музычная кампазіцыя «Каляда, Калядзіца», якую прадэманстравалі навучэнцы 1 і 3 класаў пад кіраўніцтвам Л.Р.Тумашэвіч і С.Р.Філістовіч, яшчэ раз правяла нас па зімовых святах беларусаў.  Спасылка на відэаролік https://www.youtube.com/watch?v=lc3GC8AekS8 
 4. Літаратурная кампазіцыя «Каляды» па старонках паэмы Якуба Коласа «Новая зямля» дала магчымасць зноў дакрануцца сэрцам і душой да творчасці класіка нашай літаратуры. Навучэнцы 6 класа чыталі вершы пра каляды як сапраўдныя артысты пад кіраўніцтвам А.А.Шушкевіч. Спасылка на відэаролік https://www.youtube.com/watch?v=y6YrXD-sNWU 

  15 студзеня адбылася літаратурная гасцёўня “Галасы гадоў хуткаплынных”. 

  Прысутныя здзейснілі падарожжа па кнізе Уладзіміра Кажамякі “Перазовы гадоў хуткаплынных”, якая ахоплівае перыяд  з 1765 па 2019. Кніга “Перазовы гадоў хуткаплынных” была задумана з намерам ушанаваць аўтараў тэкстаў, якія нарадзіліся ў Ільі, у навакольных вёсках, вучыліся ў Ільянскай школе, або жылі і працавалі тут, ці наведвалі Ілью  і пісалі пра яе і яе жыхароў.

  Прачытаўшы кнігу, можна атрымаць пэўныя звесткі аб аўтарах і пазнаёміцца з іх творчасцю.

  Трэба лепш ведаць нашых ільянскіх творцаў і далучацца самім да іх ліку – пісаць цікава, пазнавальна і павучальна. З такім наказам звяртаецца Уладзімір Кажамяка да нас, ільянцаў. У кнізе 120 аўтараў.  Сёння мы вітаем тых, хто знаходзіцца ў зале. Маркевіч Людміла Францаўна, Роза Канстанцінаўна Шэрая, Алена Аляксандраўна Рысявец.
свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: снежань 2019 года

19 снежня адбылася сустрэча з Несцяровіч Святланай Рыгораўнай, былым дырэктарам Ільянскага аграрнага каледжа. Імя Святланы Несцяровіч унесена ў кнігу “Памяць. Вілейскі раён”. Святлана Рыгораўна проста і даходліва расказала вучням пра свой жыццёвы шлях: як расла, выбірала прафесію, як пастаянна ўдасканальвала свае веды па ветэрынарнай медыцыне. Закончыла Віцебскі ветэрынарны інстытут, затым завочна Маскоўскую ветэрынарную акадэмію імя Скрабіна, павышала кваліфікацыю ў Казанскім ветэрынарным інстытуце. Яе выступленне суправаджалася дэманстрацыяй дакументаў і фатаграфій. Вучні пачулі з вуснаў сваёй госці цікавы аповяд пра стажыроўку  ў ЗША па праграме абмену спецыялістамі ў галіне аграбізнесу ў 1992 годзе. Зацікавіла вучняў і тое, як Святлана Рыгораўна абараняла кандыдацкую дысертацыю па ветэрынарыі.  Святлана Рыгораўна адказала на шматлікія  пытанні: “Што самае галоўнае ў жыцці?”, “Як трэба будаваць адносіны з людзьмі?”,  “Ці можаце вы назваць сябе шчаслівай?”, “Ці хацелася вам застацца ў Амерыцы?”  і інш.

 


Даследчая праца “Паважаныя госці, ці не перашкаджаюць вам гаспадары?” Радавановіч Станіславы, падрыхтаваная пад кіраўніцтвам настаўніка пачатковых класаў Максімавіч Т.П., распавядае пра інвазіўныя расліны на тэрыторыі аг. Ільі і знаёміць з метадамі барацьбы з імі. Мультфільм можна паглядзець па спасылцы 

 https://www.youtube.com/watch?v=blI_22YwSHM   або


4 снежня А.М.Міхалёнак прыняла ўдзел у рэспубліканскім семінары "Кластарная мадэль кіравання як сродак павышэння эфектыўнасці і прадуктыўнасці інавацыі», які адбыўся ў ДУА "Ждановіцкая сярэдняя школа".


У народным школьным музеі ДУА “Ільянская сярэдняя школа імя А.А.Грымаця” стала традыцыяй наладжваць сустрэчы  з цікавымі людзьмі, якія жывуць не толькі на Ільяншчыне, але і па ўсёй Беларусі. Творчыя сустрэчы са сваімі землякамі з’яўляюцца найбольш карыснымі для школьнікаў і настаўнікаў. А як жа ўсё пачыналася? Гэта пытанне не раз задавалі юныя   экскурсаводы. Адказ хацелася б пачуць з першых вуснаў. Пагэтаму на чарговае пасяджэнне клуба “Цікавыя сустрэчы” вырашылі запрасіць былога кіраўніка музея ”Вілейшчына літаратурная“, аднаго з яго заснавальнікаў  Розу Канстанцінаўну Шэрую.

Роза Канстанцінаўна была вельмі рада сустрэчы з вучнямі. І гэта зразумела: амаль ўсё яе жыццё прайшло ў сценах школы, сярод такой няўрымлівай і цікаўнай дзятвы.

“Школьны літаратурны музей, які быў адкрыты ў 1992 годзе,- пачала свой аповед Роза Канстанцінаўна, - вынік працяглай творчай, але захапляючай работы вучняў і педагогаў. Актыўны ўдзел ў стварэнні музея прынялі былы інспектар Вілейскага РАА Уладзімір Мікалаевіч Весялуха, настаўнікі беларускай мовы і літаратуры, былы дырэктар школы Ігар Мікалаевіч Соніч. І наогул, дапамагалі амаль усе настаўнікі школы. Нам пашанцавала і ў тым, што ў хуткім часе пасаду дырэктара заняў Ігар Аляксандравіч Юшко, таленавіты арганізатар, чалавек, зацікаўлены гісторыяй роднага краю. А калі за справу бяруцца такія апантаныя людзі, то добрых вынікаў доўга чакаць не прыходзіцца. У 2010 годзе музею быў нададзены статус ”народнага”.

Роза Канстанцінаўна падзялілася сваімі планамі. Яна многа чытае, працягвае пісаць і плануе выдаць зборнік вершаў, а таксама піша летапіс сваёй сям’і. Дзеці з задавальненнем слухалі новыя вершы аўтаркі. Нікога не пакінуў раўнадушным верш “Фатограф”, прысвечаны мужу Васілію Аляксеевічу, вершы “Ручэй”, “Слова” і іншыя.

Мудрая жанчына, вопытны педагог, Роза  Канстанцінаўна дзялілася жыццёвым вопытам, давала парады дзецям, расказвала пра прыгажосць і значэнне слова, заклікала вучняў у век Інтэрнэту не забываць кнігу, бо ўспрыняцце літаратурных твораў з папяровых старонак зусім іншае, больш глыбокае і асэнсаванае, чым з экрана манітора, разважала аб каштоўнасцях у жыцці кожнага з нас. У сваю чаргу, вучні расказвалі пра вучобу ў школе, працу ў музеі, дзяліліся сваімі планамі. Сустрэча прайшла ў форме шчырай гутаркі-дыялога.

Прыгожыя вершы і цёплыя словы нікога не пакінулі абыякавымі. Напрыканцы арганізатары сустрэчы і вучні  пажадалі Розе Канстанцінаўне натхнення, новых твораў і абавязкова здароўя!

                                Аксана Шушкевіч

Кіраўнік музея “Вілейшчына літаратурная”

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: лістапад 2019 года

Адзіны дзень інавацыйнага праекта
развернуть

15 лістапада на працягу ўсяго дня вучні  мелі магчымасць завітаць на свята «Восеньская этнакультурная гасцёўня»:

 1. Прэзентацыя і выстава прылад працы беларусаў з школьнага музея ў актавай зале. 
 2. Выстава малюнкаў навучэнцаў «Свята ўраджаю «Багач». https://www.youtube.com/watch?v=AkdULhr6qt4
 3. Літаратурная замалёўка «На кірмашы». 

  https://www.youtube.com/watch?v=3KG4KF8aHDI 

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: кастрычнік 2019 года

14 кастрычніка ва ўстанове адукацыі прайшло свята “Матулі прысвячаецца”. У зале не было ніводнага вольнага месца. Да нас завіталі і мамы, і бабулі, для якіх вучні падрыхтавалі цікавую канцэртную праграму. Да віншаванняў далучылася Дзіцячая школа мастацтваў і тата – Амілаўскі Юрый Тадэвушавіч. Свята прайшло як адно імгненне. Усе прысутныя выходзілі з залы з усмешкай на тварах і добрым настроем.

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: верасень 2019 года

20 верасня ва ўстанове адукацыі прайшоў Адзіны ўрок Памяці, прысвечаны 75-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.

На працягу дня настаўнікі і вучні былі ўдзельнікамі:

1.      выставы “Гісторыя Аднаго экспаната” пад назвай “Праведнік народаў свету – Мікалай Кісялёў”;
2.     конкурса юных чытальнікаў “Не забывай пра іх…” (3-4 класы);
3.     Літаратурна-музычнай кампазіцыі “Ты кажаш: я не ведаю вайны…”

 

 


 

Адзіны дзень інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі»

 6 верасня на працягу ўсяго дня вучні і педагогі завіталі на свята «Вераснёўская этнакультурная гасцёўня»:

Гісторыя школы з школьнага музея «Ільянскія далягляды».

Кіраўнік Л.Ф.Маркевіч

«Яго імя носіць школа». Экспанаты школьнага музея «Ільянскія далягляды»Кіраўнік Л.Ф.Маркевіч

«Імі ганарыцца школа». Экспанаты школьнага музея «Ільянскія далягляды»

Кіраўнік Л.Ф.Маркевіч

Конкурс юных чытальнікаў «Смак беларускай мовы» для навучэнцаў 1-4 класаў

Кіраўнікі настаўнікі пачатковых класаў Л.Р.Тумашэвіч, С.Р.Філістовіч, Т.Р.Маскаленка, Т.П.Максімовіч

Літаратурная замалёўка «Свята беларускага пісьменства» для навучэнцаў 6-11 класаў

Кіраўнікі настаўнікі беларускай мовы і літаратуры Т.Ю.Владыка, А.А.Шушкевіч

 

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: май 2019 года

23 мая 2019 года прайшло пасяджэнне клуба “Цікавыя сустрэчы”, на якім  прысутнічалі Ценунин Уладзімір Яфімавіч, член саюза пісьменнікаў Беларусі, Кутас Мікалай Сямёнавіч, член саюза пісьменнікаў Беларусі.
Уладзімір Яфімавіч распавёў, што вершы і песні піша з дзяцінства. Самы першы верш "Песня аб Крычаве" быў надрукаваны ў часопісе "Бярозка" ў 1967 годзе. Самы першы зборнік "Пушчанскія галасы" быў выдадзены ў 2006 годзе. Яго дзейнасць даволі рознабаковая. Ён піша вершы, удзельнічае ў песенных міжнародных і рэспубліканскіх конкурсах. Друкуецца ў абласных і рэспубліканскіх газетах і часопісах. Лаўрэат VI віцебскага фестывалю «Лицедейство старого города", "Бардаўская восень-2005» (Польшча), дыпламант абласнога фестывалю «Напеў зямлі маёй" (2006), удзельнік «Грушэўскага фестывалю» і інш.
Ценунин Уладзімір Яфімавіч - член Саюза пісьменнікаў Беларусі (2014) і Саюза музычных дзеячаў Рэспублікі Беларусь (2009). У 2016 годзе быў узнагароджаны медалём Саюза пісьменнікаў Беларусі "За вялікі ўклад у літаратуру". Падчас сустрэчы пісьменнік іграў на гітары і спяваў песні ўласнага сачынення.
Кутас Мікалай Сямёнавіч распавёў пра тое, што падрыхтаваў да выдання новую кнігу, якая называецца "Кінем сум за плыт». 
Сустрэча атрымалася вельмі цікавай і пазнавальнай. 

 

 
 

  


 

13 мая нас у школу завіталі супрацоўнікі Вілейскага краязнаўчага музея Вольга Аляксандраўна Коласава і Андрэй Юр'евіч Каркотка. Яны прадставілі навукова-асветніцкі праект «Дарогамі вызвалення», прысвечаны 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Пад час сустрэчы быў прадэманстраваны дакументальны фільм пра Вялікую Айчынную вайну, прадстаўлены матэрыял аб ваенных падзеях, якія адбываліся ў Вілейскім раёне і менавіта на Ільяншчыне. Напрыканцы мерапрыемства супрацоўнікі музея правялі віктарыну з вучнямі.

 

 

 


 

Электронны блакнот «Выкарыстанне этнакультурных тэхналогій на вучэбных занятках»(скачать)

 


 

 

3 мая 2019 года Вайцяхоўскі Максім, навучэнец 11 класа, прымаў удзел у 12 Міжнароднай  навукова-практычнай канферэнцыі «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа».

Па рашэнні журы Вайцяхоўскі Максім узнагароджаны Дыпломам 3 ступені за даследчую працу "Партызаны Вілейшчыны: іх імёны застануцца ў нашых сэрцах". Віншуем Вайцяхоўскага Максіма і яго настаўніка Акуліч А.Р.

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: красавік 2019 года

У рамках рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі» і выканання рашэнняў педагагічнага савета 23 красавіка намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце А.М.Міхалёнак правяла для педагогаў школы семінар-практыкум «Тэхналогія дапоўненай рэальнасці як рэсурс павышэння эфектыўнасці адукацыйнага працэсу і выніковасці рэалізацыі інавацыйнага працэсу».

 


 

Вясновая выстава работ навучэнцаў 

Глядзець па спасылцы

 


 

6 красавіка на агульнашкольным бацькоўскім сходзе навучэнцы 2 і 4 класаў са сваімі класнымі кіраўнікамі С.Р.Філістовіч і Л.Р.Тумашэвіч трымалі справаздачу па рэалізацыі інавацыйнага праекта. Літаратурная замалёўка «Сустракаем вясну» захапіла ўсіх прысутных.

 


5 красавіка адбыўся Адзіны дзень праекта «Вясновая этнакультурная гасцёўня»

1. Прэзентацыя і выстава сімвалаў беларускага арнамента ў актавай зале. Кіраўнік Н.І.Шабуня

2. Выстава малюнкаў навучэнцаў «Подых вясны». Кіраўнік Т.П.Максімовіч

3. Выстава і конкурс вырабаў навучэнцаў «Паслухайце, вясна ідзе». Кіраўнік Т.П.Максімовіч

4. Літаратурная замалёўка «Сустракаем вясну» для навучэнцаў 1-4 класаў.

Кіраўнікі Л.Р.Тумашэвіч і С.Р.Філістовіч

5. Школьны музей «Вілейшчына літаратурная» прадстаўляе літаратурна-музычную кампазіцыю «Вясна прыйшла! Жадаю шчасця, людзі!» для навучэнцаў 6-11 класаў.

Кіраўнік А.А.Шушкевіч

 

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: сакавік 2019 года

Дыпломам 3 ступені ў міжнародным конкурсе на лепшы літаратурны пераклад верша Максіма Багдановіча «Дистихи» узнагароджана Аксана Станіславаўна Гаўрылік, настаўнік абслуговай працы. 

Чорныя й светлыя дні ў лёсе звіваліся разам,

Толькі даўно ўжо яны ў небыццё адышлі.

Усё гэта дорага мне, бо сэрцу з гадамі здаецца,

Быццам чарнёны ўзор срэбра жыцця майго ўкрыў.

Пераклад на беларускую мову А.С.Гаўрылік

28 сакавіка 

Педагагічны савет «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі»

Мэта:
Сістэматызацыя тэарэтычных і прыкладных ведаў педагогаў па ўкараненні этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі

Задачы:
- вывучыць вопыт укаранення этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі педагогаў школы;

- прадэманстраваць некаторыя эфектыўныя формы і прыёмы выкарыстання этнакультурных тэхналогій настаўнікамі;

- спрыяць развіццю прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў, павышэнню матывацыі да самаадукацыі ў вобласці этнакультурных тэхналогій і тэхналогій дапоўненай рэальнасці.

 Выступленне намесніка дырэктара па вучэбнай рабоце Міхалёнак А.М. з аналізам рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі» у 2018/2019 н.г.і пра магчымасці дапоўненай рэальнасці пры рэалізацыі інавацыйнага праекта і ў адукацыйным працэсе.

Творчыя справаздачы педагогаў-удзельнікаў рэалізацыі інавацыйнага праекта. Т.Ю.Владыка, Т.П.Максімовіч, А.Р.Акуліч, С.Р.Філістовіч, Л.Р.Тумашэвіч, А.А.Шушкевіч, Н.І.Шабуня, А.С.Альшук.

Творчая справаздача з дапоўненай рэальнасцю Н.І.Шабуні

Практычная частка. Работа ў групах. Мазгавы штурм па падрыхтоўцы  прэзентацыі па тэме «Этнакультурныя тэхналогіі на вучэбных занятках».

«Выкарыстанне этнакультурных тэхналогій на вучэбных занятках па працоўным навучанні і выяўленчым мастацтве»

Галко А.У., Судніковіч Ж.С., Максімовіч Т.П., Анасовіч Г.А., Альшук А.С., Владыко Т.Ю. Кіраўнік Гаўрылік А.С.

«Выкарыстанне этнакультурных тэхналогій на вучэбных занятках па матэматыцы»

Юшко С.М., Маскаленка Т.Р., Тумашэвіч Л.Р. , Русак Л.Д. Кіраўнік Міхалёнак П.У.

«Выкарыстанне этнакультурных тэхналогій на вучэбных занятках па прыродазнаўстве»

Дземідкевіч А.С., Філістовіч С.Р., Шабуня Н.І., Міхалёнак А.М., Акуліч А.Р. Кіраўнік Кіпель З.А.

«Выкарыстанне этнакультурных тэхналогій на вучэбных занятках па рускай і замежнай мовах»

Сэсарава А.І., Міхалькевіч І.І., Ерашонак М.М., Шушкевіч А.А. Кіраўнік Шачыкава А.В.

 

8 сакавіка навучэнцы 1-4 класаў прадставілі прысутным канцэртную праграму “Матулі прысвячаецца...”

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: люты 2019 года

25 лютага ў ДУА “Ільянская сярэдняя школа імя А.А.Грымаця” на базе музеяў “Вілейшчына літаратурная” і “Ільянскія далягляды” адбылося чарговае пасяджэнне клуба “Цікавыя сустрэчы”. Школу наведаў народны аматарскі калектыў аўтарскай песні «Імпэт». Рэпертуар калектыву разнастайны, але на гэты раз сустрэча прайшла пад знакам Года малой  радзімы. Кіраўнік «Імпэта»  Галіна Віктараўна Кутас  сваё выступленне пачала радкамі з верша паэта  і кампазітара з Нясвіжа Тамары Прыгун, з якой пазнаёміліся на свяце беларускага пісьменства ў Заслаўі.

Ты веліччу дзівосна край ахоплены

Азёр блакітам, зеленню травы.

Палётам птушак, белізною воблакаў,

Салодкім пахам кветак у двары.

Вядуць размову гай і поле шчодрае,

Калыша  дрэвы ветрык у бары.

Зямля мая, матуля мая родная,

Мне ёсць з табой пра што пагаварыць.

На сустрэчы прагучалі песні  пра Радзіму, родную Вілейку на словы Генрыха і Міколы Кутаса, музыку Галіны Кутас «Беларуская зямля», «О Беларусь».

У гэтым годзе Беларусь адзначае юбілейную дату - 75-годдзе свайго вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ваенная тэма займае пачэснае месца ў творчасці народнага калектыву «Імпэт». Увазе слухачам была прапанавана песня на словы і музыку Галіны Кутас «Абеліскі».

З’яўляючыся членамі абласнога клуба самадзейных кампазітараў і паэтаў «Жывіца»  калектыў абменьваецца сваім музычным матэрыялам. Так у рэпертуары «Імпэта» з’явілася цудоўная кампазіцыя на словы і музыку Людмілы Журавай са Старых дарог «Невядомым салдатам», якая  была цудоўна выканана адным з салістаў калектыву Мікітам Палтарэцкім.

Сваю канцэртную праграму народны калектыў «Імпэт» завяршыў песняй  «Светлы май». 

Удзельнікі калектыву ў чарговы раз парадавалі публіку сваім  выступленнем. У час сустрэчы ў  зале панавала надзвычай цёплая эмацыянальная атмасфера. Яна дазволіла вучням яшчэ раз адчуць прыгажосць роднага беларускага слова.

   

 

 


21 лютага

Мова жывая, пакуль на ёй гавораць. Дзень роднай мовы — нагода яшчэ раз задумацца пра лёс і будучыню той, якую мы завём нацыянальнай і матчынай. У ДУА «Ільянская сярэдняя школа імя А.А.Грымаця была пастаўлена задача так арганізаваць свята роднай мовы, каб да беларускасці ў гэты дзень дакрануўся кожны, ад першакласніка да дырэктара школы. На першым перапынку ў актавай зале адбылася літаратурная гасцёўня «Сэрцам роднага слова краніся». Пад песню паэта-земляка Івана Лашуткі «Край мой верасовы» на сцэну выйшлі вядучыя дзесяцікласнікі Ягор Забаронак і Ульяна Вярбіцкая, адкрылі Дзень роднай мовы словамі вядомага беларускага пісьменніка Уладзіміра  Караткевіча:

 

Хто забыў сваіх продкаў – сябе губляе.

Хто забыў сваю мову – усё згубіў.

Вядучыя пазнаёмілі слухачоў з гісторыяй ўзнікнення свята  і прапанавалі акунуцца ў чароўны свет роднай мовы, паслухаць, як гучыць яна не толькі на ўроках, але і ў выкананні навучэнцаў нашай школы. Вучні 6 класа Відус Вікторыя, Шалуха  Ксенія  і Кулеш Эльвіра  прачыталі  вершы беларускіх аўтараў Ніла Гілевіча, Петруся Броўкі, Юрася Свіркі,  у якіх  пастараліся перадаць пачуцці   лірычных герояў:  замілаванне беларускай мовай, шчырасць, гонар, перажываенне за яе лёс, жаданне аддаць за яе самае дарагое. І, на маю думку,  у іх гэта атрымалася.

На другім перапынку пад дэвізам «Гучы, гучы, родная мова»  прайшоў музычны калейдаскоп беларускай песні.  Вучаніца 3 класа  Станіслава Радаванавіч выканала беларускую народную песню «Ох і сеяла Ульяніца лянок», вучні 11 класа праспявалі песню «Простыя рэчы»,  і завяршыла праграму наша зорачка, удзельніца розных  конкурсаў  мастацкай самадзейнасці Мілана Амілаўская песняй «Welcome to my Belarus».

Трэці перапынак быў прысвечаны творчасці класіка  беларускай літаратуры Якубу Коласу. Вучні 6 і 7 класа чыталі ўрыўкі з паэмы «Сымон-музыка» і «Новая зямля».

На чацвёртым перапынку адбыўся конкурс самых юных чытальнікаў, вучняў 1-4 класаў. Выразна і шчыра чыталі самыя маленькія ўдзельнікі, вучні 1 класа Рэўко Ульяна і Літвіновіч Ілья.  Прыгожа і эмацыянальна атрымалася ў Літвіновіча Яўгена, Піскуна Мікалая, Кастрычэнкі  Яны.

У вясёлай сяброўскай атмасферы прайшоў конкурс  паміж вучнямі 8-11 класаў, камандамі   «Лічэбнік» і   «Прыметнік». Пры правядзенні конкурсу “Знаўцы беларускай мовы»  вучні праявілі актыўнасць, кемлівасць і эрудыцыю. 

Малайцы, дзеці! Трэба любіць і шанаваць сваю родную мову і літаратуру, ведаць і чытаць яе класікаў! Вось так і пачынаецца любоў да сваёй Радзімы.

 

 

Літаратурная кампазіцыя «Сэрцам роднага слова краніся» была прадстаўлена навучэнцамі 6,10 класаў пасля 1 урока.

 

Музычны калейдаскоп «Гучы, гучы, роднае слова» пагрузіў прысутных у свет беларускай песні пасля 2 урока.

 

Пасля 3 урока навучэнцы 6 і 7 класаў выступілі з літаратурнай кампазіцыяй «У словах-вобразах, у песнях вольнаплынных…», прымеркаванай да 100-годдзя першага выдання паэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» і 95-годдзя паэмы «Новая зямля».

Пасля 4 урока адбыўся конкурс юных чытальнікаў «Жывая класіка» сярод навучэнцаў 1-4 класаў.

Клуб вясёлых і знаходлівых «Шануйце родную мову» для навучэнцаў 5-11 класаў пасля 5 урока падвеў вынік нашага свята.

 

Дапамаглі вучням арганізаваць дзень роднай мовы ў школе настаўнікі беларускай мовы і літаратуры: Ж.С.Судніковіч, Т.Ю.Владыка, А.А.Шушкевіч, Т.П.Максімовіч, С.Р.Філістовіч, Л.Р.Тумашэвіч і Т.Р.Маскаленка.

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: студзень 2019 года

Навучэнцы 5- 7 класаў сталі гледачамі і ўдзельнікамі гульні "Размаўляем па-беларуску", якая адбылася 25 студзеня паміж мовазнаўцамі 6 і 7 класаў у актавай зале школы. Нагадаем, што першая гульня для вучняў 10 класа адбылася 14 снежня 2018 года. Сення дзесяцікласнікі пад кіраўніцтвам настаўніка беларускай мовы і літаратуры Т.Ю.Владыка арганізавалі разнастайныя конкурсы для прысутных. Справядлівае і кампетэнтнае журы (А.С.Гаўрылік і Ж.С.Судніковіч) ацэньвала адказы гульцоў.

Каманда 6 класа перамагла ў нялёгкай барацьбе з сямікласнікамі. Віншуем шасцікласнікаў і жадаем ім поспехаў! 

 

 

  


 

22 студзеня ў ДУА “Ільянская сярэдняя школа імя А.А.Грымаця” на базе музеяў “Вілейшчына літаратурная” і “Ільянскія далягляды” адбылося чарговае пасяджэнне клуба “Цікавыя сустрэчы”. Школу наведалі артысты літаратурнага тэатра "Слова" Зінаіды Феакціставай. Гучалі вершы,  песні, загадкі на беларускай мове. 
Зінаіда Уладзіміраўна  добра вядомая сярод дзіцячай і юнацкай аўдыторыі. З любоўю нясе артыстка сваім слухачам роднае слова, прывівае любоў да нацыянальнай літаратуры, гісторыі і культуры. Абаяльная і артыстычная Зінаіда Уладзіміраўна валодае  тонкім мастацкім густам і музычнымі здольнасцямі, аднолькава добра і выразна выконвае паэтычныя, гумарыстычныя і сатырычная творы.

За сваю самаадданую творчую дзейнасць Зiнаiда Уладзіміраўна Феакцiстава-Каладзяжная ўзнагароджана медалём Францыска Скарыны.
Сустрэча была цёплай і шчырай. Яна дазволіла вучням яшчэ раз дакрануцца да сапраўднага мастацтва беларускага слова.
Наталля Шабуня, кіраўнік музея “Ільянскія далягляды”.

 


 

Выстава вырабаў навучэнцаў і педагогаў «Зімовая казка» у рамках інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі».

ГЛЯДЗЕЦЬ на Calameo

 


 

12 студзеня на бацькоўскім сходзе навучэнцы 2 і 4 класаў пад кіраўніцтвам настаўнікаў пачатковых класаў С.Р.Філістовіч і Л.Р.Тумашэвіч прадэманстравалі прысутным музычную кампазіцыю "Свята ў нашай хаце". Юныя экскурсаводы 6 класа расказалі бацькам аб прыладах працы беларусаў. Зноў у школе гучала мілагучная і непаўторная, родная мова. 

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце А.М.Міхалёнак пазнаёміла законных прадстаўнікоў навучэнцаў з народнай педагогікай беларусаў як сродкам выхавання дзяцей.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 11 студзеня адбыўся адзіны дзень інавацыйнага праекта «Зімовая этнакультурная гасцёўня».

Навучэнцы 6 класа пад кіраўніцтвам Н.І.Шабуні падрыхтавалі прэзентацыю і выставу прылад працы беларусаў са школьнага музея ў актавай зале для навучэнцаў 1-11 класаў.

Майстар-класы рукадзельніц школы: Нікалаевай Алесі і Пятровай Вікторыі.

Выстава вырабаў навучэнцаў школы «Зімовая казка» у актавай зале для навучэнцаў 1-11 класаў.

Выставу падрыхтавалі вучні і педагогі школы пад кіраўніцтвам Т.П.Максімовіч.

Вучні 2 і 4 класаў са сваімі класнымі кіраўнікамі Л.Р.Тумашэвіч і С.Р.Філістовіч прадэманстравалі свае творчыя здольнасці ў  літаратурнай замалёўцы «Свята ў нашай хаце» для навучэнцаў 1-4 класаў.

 


 

 Наша школа  прымала ўдзел у  праекце «PROДворец», які быў арганізаваны калектывам Дварэцкай сярэдняй школы Дзятлаўскага раёна Гродненскай вобласці. Праект разлічаны на тое, што любоў да сваёй малой радзімы  дапаможа пазнаёміцца, згуртавацца, пасябраваць вучням і педагогам школ Беларусі, размешчаных у сельскай мясцовасці, на тэрыторыях якіх існуюць населеныя пункты з назвай Дварэц. Работа  над праектам садзейнічала развіццю цікавасці да гісторыі, даследаванням, матывацыі да навукова-пазнавальнай дзейнасці, павышэнню ўзроўню валодання інфармацыйна-камунікатыўнымі тэхналогіямі і выкарыстання сервісаў сеткі Інтэрнэт.

Па выніках працы наша школа стала пераможцам інтэрнэт-праекта «PROДворец». Віншуем вучняў, а таксама іх педагогаў Н.І.Шабуню, А.А.Шушкевіч.

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: снежань 2018 года

20 снежня на базе музеяў “Вілейшчына літаратурная” і “Ільянскія далягляды” адбылося чарговае пасяджэнне клуба “Цікавыя сустрэчы” пад кіраўніцтвам Н.І.Шабуні і А.А.Шушкевіч. Аматары паэзіі шчыра  віталі таленавітую паэтку, перакладчыцу, журналіста “Рэгіянальнай газеты”,  зямлячку і былую  настаўніцу школы Ярашонак Аксану Мікалаеўну.

Аксана Мікалаеўна піша вершы з дзіцячых гадоў,  яшчэ  ў школе пачала друкавацца.У 1998 годзе ў газеце “Чырвоная змена” быў надрукаваны  верш “Дзе Радзіма мая”, пазней у часопісе “Першацвет” з’явіўся і верш пра родны горад Маладзечна. Яна ўдзельнічае і перамагае ў розных паэтычных конкурсах. З 2015 года з’ўляецца членам Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Паэтка расказала прысутным пра сябе, пра сваю творчасць, як пішуцца вершы  і адкуль чэрпаецца натхненне.  Прачытала некалькі сваіх  вершаў. Мабыць таму, што належаць жаночаму пяру, яны такія шчырыя, пранікнёныя, такія незвычайна добрыя і  зразумелыя. Паэтка не толькі натхнёна чытала свае творы, але і спявала, іграла на гітары. Распавяла Аксана Ярашонак пра сваю журналісцкую дзейнасць у «Рэгіянальнай газеце”, пра свае паездкі на Украіну і Латвію. Аповед суправаджаўся паказам фотаздымкаў.

А вучні чыталі вершы, задавалі пытанні, з задавальненнем слухалі песні і творы ў выкананні Аксаны Мікалаеўны. І зноў гучала родная мова, таму што, як трапна заўважыў Генадзь Бураўкін, "там, дзе не шануюць роднай мовы, мялеюць рэкі, нішчацца дубровы, народ той мёртвы, а той край нямы".

 


Першая гульня для вучняў школы "Размаўляем па-беларуску" адбылася 14 снежня. Вучні 10 класа з задавальненнем адказвалі на пытанні, перакладалі словы і тлумачылі фразеалагізмы. Адным словам, усе прысутныя размаўлялі па-беларуску.


 

7 снежня гісторыка-краязнаўчы музей “Ільянскія далягляды” наведалі вучні і настаўнікі з Калачаўскага ВПК д/с- СШ Лагойскага раёна.  Экскурсію пад кіраўніцтвам Н.І.Шабуні праводзілі вучні з 6 і 7 класаў . Кожнаму з іх удалося зацікавіць гасцей сваім выступленнем. Госці з захапленнем разглядалі экспанаты музея. Напрыканцы падзяліліся сваімі ўражаннямі.


 

 
Да 28 снежня 2018 года  каманда школы прымае ўдзел у сеткавым праекце «PROДварэц», прысвечанага Году малой радзімы і накіраванага на павышэнне цікавасці вучняў да культурна-гістарычнай спадчыны, традыцый роднага краю. Куратарамі каманды навучэнцаў з'яўляюцца кіраўнікі школьных музеяў Н.І.Шабуня і А.А.Шушкевіч.
 
свернуть

Навіны інавацыйнага праекта: лістапад 2018 года

10 лістапада на бацькоўскім сходзе навучэнцы 2 і 4 класаў пад кіраўніцтвам настаўнікаў пачатковых класаў С.Р.Філістовіч і Л.Р.Тумашэвіч спявалі беларускія песні ў сучаснай апрацоўцы, чыталі вершы беларускіх паэтаў. Зноў у школе гучала мілагучная і непаўторная, родная мова. 

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце А.М.Міхалёнак расказала законным прадстаўнікам навучэнцаў аб рэалізацыі інавацыйнага праекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Адзіны дзень інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі»

 

9 лістапада ў нашай школе адбылася «Восеньская этнакультурная гасцёўня».

Навучэнцы 6 класа пад кіраўніцтвам Н.І.Шабуні падрыхтавалі прэзентацыю і выставу прылад працы беларусаў са школьнага музея ў актавай зале для навучэнцаў 1-11 класаў.

 

Т.П.Максімовіч разам са сваімі гурткоўцамі прадставіла выставу малюнкаў навучэнцаў «Мастачка Восень зноў малюе…» у актавай зале для навучэнцаў 1-11 класаў.

Вучні 2 і 4 класаў са сваімі класнымі кіраўнікамі Л.Р.Тумашэвіч і С.Р.Філістовіч прадэманстравалі свае творчыя здольнасці ў  літаратурнай замалёўцы «Свята хлеба» для навучэнцаў 1-4 класаў.

Літаратурная кампазіцыя «Восень – пагод восем» для навучэнцаў 6-11 класаў была створана пад кіраўніцтвам Т.Ю.Владыка, А.А.Шушкевіч.

 

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта, кастрычнік 2018 года

З мэтай паспяховай рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі»  вучні школы з 20 кастрычніка па 28 снежня 2018 года прымаюць удзел у сеткавым праекце «PROДварэц», прысвечанага Году малой радзімы і накіраванага на павышэнне цікавасці вучняў да культурна-гістарычнай спадчыны, традыцый роднага краю. Куратарамі каманды навучэнцаў з'яўляюцца кіраўнікі школьных музеяў Н.І.Шабуня і А.А.Шушкевіч.

 

 

 

 

8 кастрычніка 2018 года

У рамках рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі» працягвае сваю працу клуб «Юных экскурсаводаў» пад кіраўніцтвам Н.І.Шабуні. У школьным музеі "Ільянскія далягляды" адбылася экскурсія ”Вілія і яе берагі”: па слядах экспедыцыі графа Тышкевіча". Юныя экскурсаводы паведамілі наведвальнікам, што ў 1957 годзе Канстанцін Тышкевіч праплыў па Віліі ад вёскі Камена Вілейскага павета да Коўна, месца ўпадзення ракі ў Нёман. У час падарожжа ён пабываў у многіх месцах і мястэчках, на некалькі дзён затрымаўся ў горадзе Вілейка.

свернуть

Навіны інавацыйнага праекта, верасень 2018 года

24 верасня 2018 года на базе ДУА «Акадэмія паслядыпломнай адукацыі» (г. Мінск) адбыўся рэспубліканскі семінар «Інавацыйны праект: арганізацыйна-ўпраўленчая і метадычная дзейнасць: механізмы яе ажыццяўлення». Удзельнікамі семінара сталі прадстаўнікі ўстаноў адукацыі, якія прыступілі да рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі» (2018–2022 гг.). Нашу ўстанову адукацыі прадстаўляла А.М.Міхалёнак, намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце. Кансультант праекта Т.Ф.Пашковіч расказала пра арганізацыйна-ўпраўленчую і метадычную дзейнасць пры рэалізацыі праекта. Дацэнт кафедры пачатковай адукацыі і лінгвадыдактыкі Д. А. Доўгаль падзяліўся з прысутнымі на семінары калегамі вопытам выкарыстання адукацыйных квестаў у фарміраванні этнакультурнай кампетэнцыі навучэнцаў.

 


 

У рамках рэалізацыі інавацыйнага праекта «Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі» у верасні 2018 года працягвае сваю працу клуб «Цікавыя сустрэчы» пад кіраўніцтвам Н.І.Шабуні. У школьным народным краязнаўчым музеі «Ільянскія далягляды» адбылася сустрэча нашых навучэнцаў з вядомым мастаком і краязнаўцам Барысам Барысавічам Цітовічам і яго жонкай Валянцінай Цітовіч. Вучні шостага і адзінаццатага класаў з вялікай цікавасцю слухалі гэтых таленавітых людзей, якія ўжо чацвёртае дзесяцігоддзе жывуць у маляўнічай вёсцы Заброддзе Вілейскага раёна, дзе пад адкрытым небам створаны імі музей Першай сусветнай вайны.

У год “Малой радзімы”  у нашай школе адбылася шчырая размова на роднай мове паміж рознымі пакаленнямі пра гісторыю роднага краю, пра цікавых людзей, якія яе ствараюць.

свернуть

Ільянская школа запрашае ў падарожжа па сваіх праектах